:: لیست سایت های داخلی

فایل زیر، فهرستی از سایت های داخلی می باشد که با اینترنت شرکت مخابرات ایران ترافیک آن داخلی محاسبه خواهد شد.

برای مشاهده لیست سایت ها اینجا کلیک کنید.