:: تعرفه ها

تعرفه های اینترنت ADSL، VDSL و FTTH مخابرات

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در سایت یا ۲۰۲۰ تماس حاصل فرمایید.

تعرفه های سراسری

  • در صورت پرداخت نقدی (پیش پرداخت) سرویس های جشنواره به غیر از مصوبه، حجم ترافیک کل دوره به صورت یکجا شارژ می‌شود.
  • در حالت پس پرداخت حجم باقی مانده از هر ماه به ماه بعد انتقال داده نمی شود مگر حجم های اضافه خریداری شده توسط مشترک در طول قرارداد.
  • جهت اخذ سرویس های پس پرداخت حضور مالک یا بهمراه داشتن اجاره نامه با حداقل اعتبار ۶ ماه بهمراه کارت ملی متقاضی لازم است. در رابطه با مالکین ملک که تلفن به نام ایشان نمی باشد، می توانند با بهمراه داشتن تصویر سند مالکیت و تصویر کارت ملی اقدام به ثبت نام نمایند.
  • منظور از استانه FUP همان استانه مصرف منصفانه (GB) می باشد.